ผลงานครู
ชื่อผลงาน : 31 พ.ค. 2565 วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพัตรา ทนน้ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,14:12  อ่าน 194 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 8-9 สิงหาคม 2565 วิทยากรอบรมหนูน้อยนักออกแบบ โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพัตรา ทนน้ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2564,13:16  อ่าน 237 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : iep
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรอดียา ละนิเพ็ง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2564,12:02  อ่าน 332 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรอดียา ละนิเพ็ง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2564,11:57  อ่าน 283 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิราพร ทองสุย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2564,09:41  อ่าน 338 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ฺงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพัตรา ทนน้ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2563,15:33  อ่าน 382 ครั้ง
รายละเอียด..