กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวโฉมศรี ศรีสุวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0848458297
อีเมล์ : shomsrisrisuwan@gmail.com

นางสาวจิราพร ทองสุย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : jiraporn29712@gmail.com

นางสาวสุวพัชร แกมนิรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : suwapart@banchalong.ac.th

นางมุจลินท์ ธิยะภูมิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0869418627
อีเมล์ : junemootjalin27@gmail.com