คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางอัจฉรา นำพา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 0927909235
อีเมล์ : Atchara09235@gmail.com

นางศิริรัตน์ สารบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0844413581
อีเมล์ : sirirat408@hotmail.com

นางสาวจามจุรี ฤทธิ์หมุน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 0844415427
อีเมล์ : camcurivththihmun@gmail.com

นางสาวเปาซียะห์ อีดือเร๊ะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0883872810
อีเมล์ : Paojung55@gmail.com