ปฐมวัย

นางอัจฉรา นำพา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางศิริรัตน์ สารบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวจามจุรี ฤทธิ์หมุน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวเปาซียะห์ อีดือเร๊ะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2