การศึกษาพิเศษเรียนรวม

นางสาวรอดียา ละนิเพ็ง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวปานธาวัลย์ ราเย็น
พนักงานราชการ
หัวหน้าการศึกษาพิเศษเรียนรวม
ครูประจำชั้น

นางสาววิริยาภรณ์ ลาสาตร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น