การศึกษาพิเศษเรียนรวม

นางสาวรอดียา ละนิเพ็ง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 080-7015147

นางสาววิริยาภรณ์ ลาสาตร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น
เบอร์โทร : 0896534489
อีเมล์ : wiriyaporn4489@gmail.com

นางสาวเพ็ญพิชชา ยันตศิริ
ครูผู้ช่วย