ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี เด็กชายเอดึน วิลคินสัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ได้ 96.88 คะแนน เต็ม 100
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับ นายต่อตระกูล พรมนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลอง ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงไอย์วริญท์ สารารักษ์ สอบได้ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ห้องเรียนทั่วไป และเด็กชายอาศุภกฤษฏิ์ บำรุง สอบได้ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ประเภทห้องเรียนปกติ
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
กิจกรรมประชุม ภาคี 4 ฝ่าย เพื่อคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 66
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
ประกาศผลการประเมินทักษะพัฒนาการด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
กิจกรรมประเมินผลงานโครงงานอาชีพ สู่ทักษะพื้นฐานผู้ประกอบการเบื้องต้น ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 66
กิจกรรม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคใต้ จังหวัดสตูล
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 66
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง สอบเข้าเรียนห้องโครงการ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 66
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 66
ขอขอบพระคุณ ผู้ให้การสนับสนุนมอบทุนตามเหตุผลและความจำเป็นรายบุคคล
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 66
ประกาศรับนักเรียน ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 66
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2566
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นายต่อตระกูล พรมนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลอง มอบหมายนางสุพรรณี หนูรุ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำเด็กหญิงธัญวรรณ ระวิการ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับมอบเกียรติบัตร
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านฉลอง จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 2565
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 65
โรงเรียนบ้านฉลอง . ขอขอบคุณ ท่านปฐมรัตน์ จิตติศักดิวัตร นายกสโมสรโรตารีชิโนภูเก็ต ท่านบุญศักดิ์ พลสนะ (ซุบเปอร์แมน) ท่านกันตภณ หวังเจริญ (กันต์) พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกสโมสรโรตารีชิโนภูเก็ต ที่ได้มอบเครื่องแบบนักเร
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 65
โรงเรียนบ้านฉลอง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ยินดีต้อนรับ ท่านปฐมรัตน์ จิตติศักดิวัตร นายกสโมสรโรตารีชิโนภูเก็ต ท่านบุญศักดิ์ พลสนะ (ซุบเปอร์แมน) ท่านกันตภณ หวังเจริญ (กันต์) พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกสโมสรโรตารีชิโนภูเก็ต ที่ประสงค์มามอบเครื่องแบบนักเรียน และ
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
โรงเรียนบ้านฉลอง ขอขอบคุณ นายคณุตน์ ศิโรทศ กรรมการผู้จัดการ ศูนย์เรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพ้อนหัวหาร-บ่อแร่ (หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) ที่ได้มอบก้อนเห็ด จำนวน 400 ก้อน
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 65
ประกาศแจ้งปิด-เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านฉลอง
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 65