ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีพระราชทานโล่รางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับครูจิตตรง ธนันชัย รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ด้านการจัดการ OBEC AWARDS
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 65
ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงธนัญชนก รักษาภักดี สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง ทั่วไป
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง kids junior
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 65
18 มีนาคม 2565 การนำเสนอผลงานการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 65
ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนบ้านฉลอง เรื่องรูปแบบกาจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 4
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 65
ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ การซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปี2565
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 65
โรงเรียนบ้านฉลองขอขอคุณ Lotus's สาขาฉลอง มอบเงินบริจาคให้กับทางโรงเรียน
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปี2565
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 65
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงาน
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 64
ขอขอบคุณ ชมรมเภสัชกรชุมชน จังหวัดภูเก็ต ที่ได้มอบ ชุดตรวจโควิด-19 ให้กับโรงเรียนบ้านฉลอง
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 64
ประกาศการจัดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 64
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 64
กลุ่มเครือข่ายพรมเทพประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 64
นักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ณ สนามกีฬาสะพานหิน 4000 ที่นั่ง
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 64
การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม (ครูผู้ช่วย)
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 64
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 64