ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านฉลอง
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 65
ขอเชิญชวนผู้ปกครอง มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุตรหลานของท่าน ในการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านฉลอง เทพทาโรคัพ ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 65
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านฉลอง
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 65
โรงเรียนบ้านฉลอง ได้รับรางวัล โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านฉลอง
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันในตำแหน่งครูลูกจ้างชั่วคราว (ครูคณิตศาสตร์)
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 65
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เอกคณิตศาสตร์) โรงเรียนบ้านฉลอง
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 65
พิธีพระราชทานโล่รางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับครูจิตตรง ธนันชัย รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ด้านการจัดการ OBEC AWARDS
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 65
ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงธนัญชนก รักษาภักดี สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง ทั่วไป
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง kids junior
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 65
18 มีนาคม 2565 การนำเสนอผลงานการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 65
ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนบ้านฉลอง เรื่องรูปแบบกาจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 4
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 65
ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ การซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปี2565
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 65
โรงเรียนบ้านฉลองขอขอคุณ Lotus's สาขาฉลอง มอบเงินบริจาคให้กับทางโรงเรียน
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปี2565
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 65
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงาน
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 64