ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน ครั้งที่ 5 / 2562 (อ่าน 17) 04 พ.ย. 62
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 26) 04 ต.ค. 62
โครงงานอาชีพ เรื่อง Herb and health สมุนไพรไทยใส่ใจสุขภาพ (อ่าน 38) 22 ก.ย. 62
ขอขอบคุณ นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 59 ผู้ให้ความอนุเคราะห์ มอบเงินสด 200,000 บาท และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 49) 02 ก.ย. 62
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 114) 02 ก.ค. 62
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ปี 2562 (อ่าน 111) 02 ก.ค. 62
การเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านฉลอง (อ่าน 111) 01 ก.ค. 62
วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และสัปดาห์ห้องสมุด (อ่าน 118) 01 ก.ค. 62
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการ มูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2562 (อ่าน 119) 26 มิ.ย. 62
สำนักข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ได้มาถ่ายทำรายการ เกี่ยวกับโรงเรียนปลอดขยะ ลดขยะต้น (อ่าน 127) 26 มิ.ย. 62
การประเมิน​การคัดเลือกผลงานกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขต (อ่าน 143) 21 มิ.ย. 62
โรงเรียนบ้านฉลองขอขอบพระคุณสโมสร LION CLUB OF PHUKET PEARL (อ่าน 107) 16 มิ.ย. 62