ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประชุม ภาคี 4 ฝ่าย เพื่อคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2565
นายต่อตระกูล พรมนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลอง ได้จัดประชุม ภาคี 4 ฝ่าย เพื่อคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายสมเกียรติ แช่โก้ย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ผู้แทนนักเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมประชุมในการคัดเลือกหนังสือในครั้ง ณ โรงเรียนบ้านฉลอง
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2566,20:47   อ่าน 107 ครั้ง