ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566
นายต่อตระกูล พรมนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลอง นางสุพรรณี หนูรุ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้จัดกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และได้มอบเกียรติบัตรจบ ให้กับนักเรียน เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และผู้ปกครองได้ยินดีกับความสำเร็จของบุตรหลาน เป็นการส่งกำลังใจแสดงความชื่นชม ยินดี กับความพากเพียร พยายาม ความอดทน ความมุ่งมั่นในการเรียนกับก้าวเล็ก ๆ ของนักเรียน
ณ โรงเรียนบ้านฉลอง
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2566,11:17   อ่าน 32 ครั้ง