ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประเมินผลงานโครงงานอาชีพ สู่ทักษะพื้นฐานผู้ประกอบการเบื้องต้น ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น
วันที่ 10 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านฉลองดำเนินกิจกรรมประเมินผลงานโครงงานอาชีพ สู่ทักษะพื้นฐานผู้ประกอบการเบื้องต้น ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ประมวลประสบการณ์การศึกษาตลอดปีการศึกษา2565 บูรณาการพัฒนาการทั้ง 4 ด้านในระดับชั้นปฐมวัย และบูรณาการทักษะความรู้ สมรรถนะและเจตคติ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ในระดับชั้นประถมศึกษา อาศัยการคิดค้นสร้างผลงานผ่านกระบวนการ Active Learning สู่ Project based learing 
      เป็นการสร้างทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตของผู้เรียนต่อไป 
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2566,00:00   อ่าน 36 ครั้ง