ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง สอบเข้าเรียนห้องโครงการ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
ขอแสดงความยินดี  กับนักเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง  สอบเข้าเรียนห้องโครงการ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
     สอบได้ แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 คน
          1.ด.ช.โภควินท์  ภาคฤทธิ์
          2.ด.ญ.วนิดา  แก้วคนตรง
          3.ด.ช.กริชเพชร  ประมูลผล
          4.ด.ช.ปลายภพ  บุญมาก
          5.ด.ญ.ชนม์นิภา  บัวอ่อน
          6.ด.ญ.ทอขวัญ  กิ่งแก้ว
     สอบได้ แผนการเรียนเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ จำนวน 1 คน
          1.ด.ญ.วรนุช  บัวเทพ
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2566,14:45   อ่าน 45 ครั้ง