ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สอบได้ โครงการนานาชาติ  หลักสูตรนานาชาติ (IP) 1 คน
           1. ด.ญ.ลภัสรดา  อารามรักษ์

สอบได้ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) 1  คน
           1. ด.ญ.ทัญรดา  พรหมห้อง
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2566,00:00   อ่าน 50 ครั้ง