ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขอบพระคุณ ผู้ให้การสนับสนุนมอบทุนตามเหตุผลและความจำเป็นรายบุคคล
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566
        ตามที่  ผู้ให้การสนับสนุนมอบทุนจำนวนเงิน 20,000 บาท  ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติและจัดสรรทุน ตามเหตุผลและความจำเป็นรายบุคคล ในระดับชั้นอนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 51 คน
        ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้เรียนเชิญท่านมาเป็นผู้ร่วมมอบให้กับนักเรียน   เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
        ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2566,22:37   อ่าน 40 ครั้ง