ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านฉลองเข้าร่วม"งานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 เพื่อจัดบูทนิทรรศการในนามกลุ่มเครือข่ายพรหมเทพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และ รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ
วันที่ 27 กันยายน 2565
      นายต่อตระกูล   พรมนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลอง  นางสุพรรณี  หนูรุ่น รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม"งานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 เพื่อจัดบูทนิทรรศการในนามกลุ่มเครือข่ายพรหมเทพ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และ รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น โดยท่าน ดร. ธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีพร้อมบรรยายพิเศษ "แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ" ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซีตี้ จังหวัดภูเก็ต
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2565,19:31   อ่าน 152 ครั้ง