ภาพกิจกรรม
นายจิตตรง ธนันชัย ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านฉลอง และกลุ่มยุว เกษตรกรโรงเรียนบ้านฉลอง คว้ารางวัลชนะเลิศได้รับโล่เกียรติคุณเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจําปี 2562 )

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจําปี 2562 จำนวน 2 รายการ คือ นายจิตตรง ธนันชัย ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้รับ รางวัลชนะเลิศที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขต (ภาคใต้ตอนบน) และกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขต (ภาคใต้ตอนบน)  ณ  ศาลากลาง  จังหวัดภูเก็ต

โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,23:52   อ่าน 154 ครั้ง