ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

โรงเรียนบ้านฉลอง
48/1 หมู่ 6   ตำบลฉลอง  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 0869486700
Email : patpao1512@gmail.com