นางสุพรรณี หนูรุ่น รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลอง 
มอบเกียรติบัตรเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีให้กับด.ญ.ซู  และเด็กหญิงบงกช  คงขันธ์
ที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา2560 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-ป.3

 

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947