กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านฉลอง
ได้จัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทย และวันดินโลก (5 ธ.ค. 2560)
ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง

 

ภาพเพิ่มเติม คลิก

 

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947