นางสุพรรณี หนูรุ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลอง
ได้เป็นประธานพิธี ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 

 

ภาพเพิ่มเติม คลิก

 

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947