คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง
ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
ณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) จ.ภูเก็ต

 

ภาพเพิ่มเติม คลิก

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947