เจ้าคณะอำเภอกระทู้ พระมหาทวีศักดิ์ นนฺทธมฺโม(ณ นคร) ป.ธ.๙ , ค.ม.
เจ้าอาวาสวัดสิริสีลสุภาราม มอบทุนการศึกษา
ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง จำนวน ๒๑ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา กับนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมยอดเยี่ยม

ภาพเพิ่มเติม คลิก

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947