นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
นายชาญคณิต นาวีว่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากปรก
และนางรานี เครือสมบัติ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริต
และพบปะเพื่อนครู นักเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง

ภาพเพิ่มเติม คลิก

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947