โรงเรียนบ้านฉลอง จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องใน"วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐"  
ณ สนาม โรงเรียนบ้านฉลอง
เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในล้นเกล้า รัชกาลที่ 6

ภาพเพิ่มเติม  คลิก

 

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947