โรงเรียนบ้านฉลอง ได้มีกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โดยได้รับการสนับสนุน การใช้เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดภูเก็ต

 

ภาพเพิ่มเติม คลิก

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947