คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา-สมโภชเทียนพรรษา
พร้อมนำดนตรีไทยบรรเลง เมื่อเย็นวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ วัดลัฎฐิวนาราม (วัดใต้) ภูเก็ต

ภาพเพิ่มเติม คลิก

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947