คณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล
นางสาวสมเพียร เทียนทอง นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ณ โรงเรียนบ้านฉลอง และพบปะคณะครู และนักเรียน
โดยผ่านระบบการถ่ายทอดสด true ปลูกปัญญา
ขอขอบคุณคำแนะนำ เพื่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาพเพิ่มเติม คลิก

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947