เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต
ร่วมแสดงความชื่นชมและยินดีกับโรงเรียนบ้านฉลอง 
ที่ได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ประจำปี ๒๕๖๐

ภาพเพิิ่มเติม คลิก

 

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947