พิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตร  D.A.R.E. 
โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(
Drug Abuse Resistance Education) 

ภาพเพิ่่มเติม คลิก

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947