โครงการเยาวชนฉลองร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด
โดยสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำลอง 
ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลฉลอง


 

ภาพเพิ่มเติม  คลิก

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947