คณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญ เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา
 ณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)
 วันที่  11  กุมภาพันธ์  2560

 

ภาพเพิ่มเติม คลิก

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947