ละครประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านฉลอง ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 ระดับชาติ ขอขอบคุณทุกกำลังใจ ขอขอบคุณท่าน  ผอ.ประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ภูเก็ต ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนบ้านฉลองทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ขอขอบคุณนักเรียนทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่าย ที่โรงเรียนบ้านฉลองได้รับความร่วมมือ ได้ให้การสนับสนุนเมื่อทางโรงเรียนบ้านฉลองขอความอนุเคราะห์ จนวันนี้เราประสบความสำเร็จเพราะท่านทุกท่าน และขอบคุณคุณครู บุคลากรโรงเรียนบ้านฉลอง ทุกท่าน ร่วมคิด ร่วมทำ มุ่งมั่น ตั้งใจ จนประสบความสำเร็จ

 

 

ภาพเพิ่มเติม  คลิก

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947