คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๐
และร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูรัชราภรณ์ เงินสมทอง ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ระดับชาติ  
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ
และคุณครูปรัชวัน คงแก้ว ชนะเลิศรางวัล "คุรุสภา" ประเภทครู ระดับจังหวัด
ณ โรงแรมเมอร์ลิน

 

ภาพเพิ่มเติม คลิก

 

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947