แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านฉลอง ได้จัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทย และวันดินโลก เขียนโดย Super User 233
การคัดกรอง "รางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ" ปี 2560 ระดับภูมิภาค รอบที่ 2 เขียนโดย Super User 162
การประชุม การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ในทศตวรรษที่ 21 เครือข่ายแหลมพรหมเทพ เขียนโดย Super User 214
กิจกรรม จัดทำฝายแม้วเพื่ออนุรักษ์น้ำและดิน เขียนโดย Super User 217
กิจกรรม ปัน ปั่น ปั้น เขียนโดย Super User 165
กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์เด็กดีสู่สังคม เขียนโดย Super User 172
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย Super User 269
กิจกรรมวันคริสต์มาส เขียนโดย Super User 155
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 เขียนโดย Super User 172
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2559 เขียนโดย Super User 265

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947