หลักสูตร/รายงานการประเมินตนเอง
หลักสูตรโรงเรียนบ้านฉลอง 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.99 MB
รายงานผลการประเมินตนเอง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 596.83 KB